* Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Vang mãi Bài ca Đại Đoàn kết 2011” chào mừng 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam