- Tối ngày 25/7, Đài Tiếng nói Nước Nga đã phát đi bài viết "Khai thác khí gas tại Việt Nam" mô tả tiềm năng khí đôt của Việt Nam và cho rằng "Việt Nam (VN) có thể sớm tiến lên một trong những vị trí dẫn đầu thế giới về mức cung cấp năng lượng".