Đài Tiếng nói nước Nga ngày 13/3 đã điểm lại chặng đường 60 năm quan hệ Nga - Việt, đánh giá tích cực những thành tựu hợp tác và quan hệ giữa hai nước bất chấp những khó khăn và thăng trầm của lịch sử.