Ngày 20/12, Củ Hành lại thêm một lần “gây shock” bằng bản đồ Đại Loạn Chiến 5vs5vs5vs5 dành cho 20 người chơi cùng lúc.