Một đại đội đặc nhiệm Ukraina gia nhập danh sách các đơn vị chống lệnh từ Kiev sau khi họ từ chối tiến vào Crimea để giành lại quyền kiểm soát từ lực lượng tự vệ địa phương.