(VnMedia) - Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, thiếu thể chế là một trong những bất cập lớn nhất để Việt Nam có thể đạt được “giấc mơ” thành lập đặc khu kinh tế. VnMedia đã có cuộc trao đổi vấn đề này với PGS.TS Võ Đại Lược, Viện Khoa học Xã Hội Việt Nam.