Đây là chủ đề của Tháng an toàn giao thông năm nay, đã được rất nhiều người quan tâm và suy ngẫm. Nhưng việc để ai ai cũng nghiêm túc thực hiện thì vẫn còn ở phía trước. Đại Đoàn Kết xin giới thiệu bài viết của GS.TS Nguyễn Lân Dũng.