(AloBacsi) - Có phải sau khi tiêm ngừa, vòng kinh không ổn định? Em mới tiêm ngừa rubella thì bao lâu mới được tiêm ngừa ung thư cổ tử cung?