(LĐO) – Bộ GDĐT đã có công văn gửi các Sở GDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học và bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh chương trình thí điểm cho học sinh lớp 3.