(VTC News)- Sáng 29/7, thêm ĐH Công nghiệp Việt Hung, Học viện quản lý giáo dục, ĐH Xây dựng miền Tây hệ CĐ, ĐH Nông nghiệp Hà Nội công bố điểm thi năm 2012. Hiện tại đã có 169 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi.