UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải đầu tư xây dựng cầu vượt qua đường sắt tại Km793+460 (ngã ba Huế) để các phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt không gây trở ngại lẫn nhau, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao thông ngã ba Huế