NDĐT- Hiện nay ở nhiều tuyến đường của TP Đà Nẵng đã xuất hiện rất nhiều cây Mai dương, đặc biệt hai bờ sông cầu Cẩm Lệ, Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, đường Tuyên Sơn-Túy Loan. Loại cây này mới xuất hiện đã mọc dày, vươn tươi tốt, trổ hoa, kết trái nhanh. Đặc điểm của cây Mai dương làm cho đất nghèo chất dinh dưỡng, gây ảnh hưởng xấu và nguy cơ hủy diệt hệ thực vật, động vật trong vùng, do chứa chất mimosin-loại axít amin có thể gây độc với nhiều loài. Thân cây Mai dương khi chết sẽ phân hủy tạo ra chất độc gây ô nhiễm nguồn nước…