Đà Nẵng: Bầu bổ sung một số chức danh của Hội Đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố

ĐCSVN - 

Da Nang: Bau bo sung mot so chuc danh cua Hoi Dong nhan dan va Uy ban nhan dan thanh pho

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII (nhiệm kỳ 2004 – 2011) đã tiến hành bầu cử bổ sung một số chức danh của Hội Đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đó, ông Vũ Hùng- Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội đã trúng cử chức danh Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011 thay ông Lê Tự Cường; Bà Nguyễn Thị Thu Hương- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố đã trúng cử chức danh Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Kỳ họp họp cũng đã bầu ông Huỳnh Đức Thơ- Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011./.

Tin mới