(ĐTCK) Templeton Frontier Markets Fund mới có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Cao su Đồng Phú (DPR – sàn HOSE).