TTO - Trường ĐH Trà Vinh vừa thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 2010, cụ thể như sau: