TTO - Trường ĐH Trà Vinh vừa thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 2010, cụ thể như sau:

Niềm vui khi làm được bài của thí sinh thi khối A kỳ thi ĐH-CĐ 2010 - Ảnh: TTO I. Bậc Đại học: Ngành tuyển: TT Tên ngành Mã ngành Khối tuyển Điểm xét NV2 Chỉ tiêu tuyển NV 2 1 Công nghệ Thông tin 101 A 13 233 2 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử 102 A 13 46 3 Công nghệ Hóa học 103 A, B 13,14 10 4 Công nghệ Kỹ thuật Điện 104 A 13 45 5 Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng 105 A 13 46 6 Thủy sản 301 A, B 13, 14 41 7 Bác sĩ Thú y 302 A, B 13, 14 49 8 Kế toán 401 A 13 397 9 Quản trị Kinh doanh 402 A, D1 13 383 10 Quản trị Kinh doanh (2 giai đoạn) 403 A, D1 13 46 11 Luật 501 C 14 223 12 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam Bộ và Văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ) 601 C 14 18 13 Sư phạm ngữ văn Khmer Nam bộ 604 C 14 02 14 Tiếng Anh 701 D1 13 133 II. Bậc Cao đẳng: Ngành tuyển: TT Tên ngành Mã ngành Khối tuyển Điểm xét NV2 Chỉ tiêu tuyển NV 2 1 Tin học ứng dụng C65 A 10 98 2 Phát triển Nông thôn C66 A, B 10, 11 46 3 Nuôi trồng Thủy sản C67 A, B 10, 11 50 4 Tiếng Anh C68 D1 10 157 5 Kế toán C69 A 10 187 6 Quản trị Văn phòng C70 C, D1 11, 10 53 7 Công nghệ Sau thu hoạch C71 A, B 10, 11 49 8 Kỹ thuật Điện C72 A 10 49 9 Kỹ thuật Cơ khí C73 A 10 45 10 Kỹ thuật Xây dựng C74 A 10 50 11 Quản trị Kinh doanh C75 A, D1 10 187 12 Công nghệ May C76 A 10 40 13 Công nghệ KT Điện tử Viễn Thông C77 A 10 60 14 Chăn nuôi C78 A, B 10, 11 48 15 Văn hóa học (Văn hóa Khmer Nam bộ) C79 C 11 49 16 Dịch vụ Thú y C80 A, B 10, 11 48 17 Công nghệ Chế biến Thủy sản C81 A, B 10, 11 45 - Điểm chuẩn là điểm dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 (không ưu tiên). - Mức điểm ưu tiên giữa các khu vực kế tiếp nhau là 0.5 điểm. - Mức điểm ưu tiên giữa các nhóm đối tượng kế tiếp nhau là 1.5 điểm. III. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: đến hết ngày 10-9-2010; nộp hồ sơ tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường ĐH Trà Vinh, số 126, Quốc lộ 53, K4, P5, TP Trà Vinh. Chi tiết xem thêm trên website: http://www.tvu.edu.vn/.