(Dân trí) - Trường ĐH Tây Đô vừa cho công bố điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2. Theo đó, điểm trúng tuyển NV1 bậc ĐH cao nhất là 14 điểm.