TP - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQGTP Hồ Chí Minh được mở thí điểm đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học ngành Văn hóa học và Thư viện thông tin học từ năm học 2009 -2010.