ĐH Quốc gia TPHCM đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học

TiềnPhong - 

DH Quoc gia TPHCM dao tao lien thong cao dang len dai hoc

TP - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQGTP Hồ Chí Minh được mở thí điểm đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học ngành Văn hóa học và Thư viện thông tin học từ năm học 2009 -2010.