(Tamnhin.net) – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội vừa chính thức thông báo điểm trúng tuyển vào trường và xét chỉ tiêu NV2 năm 2010.