(GD&TĐ) - Đến ngày 26.7, ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm thi các khối còn lại (Khối C, khối D1, B) và điểm thi của trường ĐH Ngoại Ngữ. Căn cứ trên thống kê điểm thi, số lượng TS đăng ký nguyện vọng 1 và chỉ tiêu tuyển sinh, Báo GD&TĐ online xin giới thiệu điểm chuẩn dự kiến để TS tham khảo.