PNO- Sáng 10/8, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và xét tuyển nguyện vọng 2.