NDĐT – Gần đây, nông dân các tỉnh ĐBSCL đã chuyển mạnh diện tích nuôi trồng thủy sản bằng chế phẩm sinh học. Theo ước tính đã có khoảng 30-40% diện tích các mô hình nuôi tôm công nghiệp, nuôi quảng canh cải tiến trong toàn vùng nông dân đã sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi.