Xuất hiện cách đây đã rất lâu rồi, nhưng phong trào C-walk ở Việt Nam mới chỉ rộ lên một vài năm gần đây thôi. Teen hãy cùng khám phá môn nghệ thuật đường phố thú vị này nhé!