Có những lần xuất kích ra biển cứu ngư dân gặp nạn, máu các anh đã đổ, nhưng họ không hề nao núng. Chẳng quản ngại khó khăn, gian khổ, bất cứ lúc nào nhận được mệnh lệnh của cấp trên hay tín hiệu cầu cứu của ngư dân, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP Nghệ An lại lên tàu làm nhiệm vụ. Họ xứng đáng là những chiến sĩ luôn vững vàng ở vùng “biển dữ”. Vì nhân dân quên mình