(VietQ.vn) - Lần đó, mình được cử đi mang cái ô che nắng cho Bộ trưởng Giá. Ông kể lại thời chống Mỹ đã đánh nhau, rừng ở vùng này rậm rạp và đôi khi thấy hổ.