Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc: Sửa hiến pháp để cải tổ bộ máy nhà nước

Pháp luật TPHCM - 

Cuu Bo truong Bo Tu phap Nguyen Dinh Loc: Sua hien phap de cai to bo may nha nuoc

Yếu kém trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đang là rào cản của công cuộc canh tân đất nước.

Tin mới