TPO - Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam (MRCC Việt Nam) cho biết, 10 thuyền viên bị nạn trên biển đã được đưa lên tàu an toàn.