(Dân Việt) - Sang Campuchia tôi thấy điều mà một chủ trường gà nói với tôi là đúng: "Anh hổng cưỡng ép, anh hổng mời mọc, anh còn khuyên người ta không bài bạc. Nhưng nếu ai vì cờ bạc mà bỏ tiền ra xây nhà cho anh thì anh cũng không chối".