"Ngày họp lớp" là sản phẩm vừa ra mắt của BB&BG nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.