Hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước năm 2010 và chào đón kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (28/8/1945 – 28/8/2010), Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động cuộc thi viết” Kỷ niệm sâu sắc trong đời hoạt động văn hóa cơ sở” tại Thông báo số 92/TB – VHCS.