Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Báo Quân đội nhân dân vừa phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia”.