Hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ VI năm 2010 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2010, cụ thể: