(HQ Online)- Cuộc thi ảnh “Đi bộ an toàn” do Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ GD-ĐT tổ chức dành cho học sinh cấp THCS trên toàn quốc.