Ngày 2/6, hãng Fox đã thông báo cuộc thi X Factor vừa mở cửa vòng thi thử giọng trực tuyến.