Ngày 25/7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cát Tiên Sa phát động cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình năm 2011” nhằm tìm kiếm và phát hiện tài năng trong nghiệp vụ dẫn chương trình truyền hình của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.