(VOV) - Ngay từ bây giờ, các bạn trẻ quan tâm có thể tìm hiểu và đăng ký tham gia cuộc thi.