Tiến tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập CĐ Quốc phòng (6.3.1949-6.3.2014), Ban CĐ QP có văn bản hướng dẫn tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống CĐQP với tên gọi “CĐQP 65 năm những chặng đường lịch sử”.