Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cục Chính trị Hải quân tổ chức cuộc thi tìm hiểu về “Biển, đảo quê hương và truyền thống 55 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng”.