Những hình ảnh “độc” về cuộc sống thực sự ở Triều Tiên đăng tải trên tạp chí LIFE đã xóa đi những mường tượng vô căn cứ về đất nước này.