PN - * Rio (ĐD Carlos Saldanha) bộ phim phiêu lưu 3D nói về một chuyến đi vào thế giới hoang dã của Blu, một chú vẹt nhà chưa từng học bay và chỉ thích cuộc sống tiện nghi ở Moose Lake, Minnesota.