Nàng là Chân Mật, vợ của Tào Phi, ông vua đầu tiên nhà Ngụy, con dâu của Tào Tháo, một trong ba mỹ nhân đẹp nhất thời Tam Quốc.