Lisa Brennan-Jobs, đứa con ngoài giá thú của Steve Jobs với người bạn gái cùng học, Chris-Ann Brennan, chào đời cùng năm 1978 với sản phẩm ông trình làng, máy tính Lisa. Tuy nhiên, đứa con này ban đầu không được người đồng sáng lập ra Apple thừa nhận bởi Jobs cho rằng mình bị vô sinh.