(Dân Trí)- Tôi đã đến và viết bao rất nhiều bài về những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh nghèo khổ ở Hà Tĩnh, mỗi hoàn cảnh đem lại cho tôi mỗi kỷ niệm, mỗi cảm xúc, mỗi tình cảm khác nhau.