Thị trường ế ẩm kéo dài, sức mua yếu ớt, hàng tồn kho tăng…, doanh nghiệp đau đầu tìm lối thoát.