(HNM) - Từ một Ấu trĩ viên (Khu vườn nhỏ dành cho con người Pháp và quan chức chính quyền cũ), chính thức đi vào hoạt động ngày 1-6-1955, đến nay Cung Thiếu nhi Hà Nội trở thành nơi phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng năng khiếu tuổi thơ với đa dạng các loại hình, bộ môn nghệ thuật, từng bước tạo thương hiệu "Cánh chim đầu đàn" trong hệ thống cung, nhà thiếu nhi trong cả nước.