Việc ngừng tuyển sinh Đề án du học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 322) đã ảnh hưởng đến không ít đối tượng liên quan, thu hút nhiều người quan tâm và cần có phương án giải quyết hợp lý. Ông Nguyễn Xuân Vang (ảnh), Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trao đổi với phóng viên Báo Tin tức về vấn đề này.