(Tài chính) Nhằm tôn vinh các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân vào sự phát triển của đất nước, sáng nay, cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2012 cho 1.279 tổ chức và cá nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn Thành phố.