(HQ Online)- Ngày 31-5, Cục Thuế TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2012.