ND- Từ Ca-ra-cát, Vê-nê-du-ê-la, máy bay đưa chúng tôi qua kênh đào Pa-na-ma tới Cu-ba - hòn đảo lớn nhất trong số các hòn đảo của biển Ca-ri-bê. Mọi thành viên trong đoàn đều náo nức, bởi hầu hết mới lần đầu được đến đất nước Cu-ba tươi đẹp và anh hùng.