TTO - Thông tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo hai lần được thi đặc cáchdù được TS Phan Văn Thơm - quyền hiệu trưởng ĐH Tây Đô - khẳng định song vẫn làm nhiều bạn đọc băn khoăn và thậm chí đặt nhiều câu hỏi.